Om Awilja
 

Om Awilja  


Ingrids berättelse

 Med lång erfarenhet inom vård och omsorg , till stor del inom personlig assistans har min dröm i många år varit att starta eget. När jag nu fick chansen att ta över Awilja Management är det med stor glädje och ödmjukhet jag tar mig an den uppgiften.

 Att jobba med människor med olika behov och i olika livssituationer har varit en stor del i mitt yrkesverksamma liv.

Jag började min bana som praktikant med vår distriktssköterska. Hennes arbete satte djupa spår i mig, hennes bemötande och den empati hon visade för varje person hon mötte var helt fantastisk att se. Hon lade grunden till mitt sätt att jobba när jag började på egen hand.

Hon skickade med några av sina ledord;

Respekt, ödmjukhet och empati inför varje människa man möter. Ge tid att lyssna och försöka förstå, ta del av varje människas unika livshistoria. Möt och respektera varje människa där just hon/han befinner sig.

Detta har gett mig en styrka och en trygghet i mitt arbete och jag har fått så mycket glädje tillbaka, vilket gett mig energi att fortsätta mitt arbete.

 Efter min praktik började jag jobba som hemsamarit, dåtidens hemtjänst. Det var en tid då man gjorde allt när man kom hem till brukaren/kunden. Man bakade, städade, putsade fönster,  ja allt som brukaren/kunden ville ha utfört. Efter ett år gick jag vidare till en natt-tjänst på vårt fina gamla ålderdomshem, där jag blev kvar tills det lades ner och de boende flyttades från hembygden in till Säffle.

Under att antal år jobbade jag natt på Säffle sjukhus. En arbetsplats där man mötte och fick ta del av många levnadshistorier, både i glädje och sorg.

När jag senare läste vidare och började arbeta med andra arbetsuppgifter hade jag en god grund att stå på med mina tidigare erfarenheter från olika verksamheter.

 Min yrkeskarriär har varit en resa genom tiden där förändringar i vård och omsorg skett men i grunden är respekt, ödmjukhet och empati - viktiga stöttepelare i verksamheten.

 När vi för några år sen drabbades hårt inom den nära familjen så fick livet en ny dimension i privatlivet och arbetslivet. En erfarenhet som ger ytterligare förståelse för respekt, ödmjukhet och empati i livets skeenden. En erfarenhet som ger en helt annan förståelse för människor i kris och svåra livssituationer.

När livet helt plötsligt och oförutsett tar nya vändningar är det viktigt att det finns personer i ens närhet som kan lyssna, förstå och ge mod och kraft att orka gå vidare.

 Awilja kommer även i fortsättningen kännetecknas av att vi har ett gott bemötande mot varje kund som kontaktar oss och vill ha våra tjänster samt att vi alltid har ledorden Respekt, Ödmjukhet och Empati med oss i allt vi gör.

 Till slut vill jag önska alla, gamla som nya kunder välkomna att kontakta oss.

 Årjäng 2018-06-13

 Ingrid Hildén

VD Awilja ManagementAB

 

 

Tillbaka till: Startsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem känner du som borde få veta att den här sidan finns?